W ogólnopolskim miesięczniku Świat Radio nr 12/2012 ukazał się artykuł pt. „Odbiornik globalny dla żeglarzy (i nie tylko) – Tecsun PL-660 w praktyce”. Artykuł traktuje o możliwości współpracy odbiornika PL-660 lub PL-600 z komputerem oraz dostępnym oprogramowaniem do odbioru emisji cyfrowych, w tym np. do odbioru komunikatów i map pogodowych dla żeglarzy. Zamieszczamy przedruk artykułu.